The Claims Guy
de professionele ondersteuner van uw claims team

Samenwerken


Samenwerking vereist goede afspraken. Natuurlijk worden die vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en in de algemene voorwaarden. In beide documenten wordt ook de zelfstandigheid binnen die dienstverlening benadrukt. Voor u als opdrachtgever van belang daar u niet het risico wilt lopen fiscaal als werkgever te worden beschouwd. Op basis van de vastgelegde afspraken kan ik u daarvan vrijwaren.


Als opdrachtgever betaalt u alleen voor de uren die daadwerkelijk aan het behandelen van de schadedossiers zijn besteed.
Wekelijks, of zo u wilt maandelijks, wordt hierover verantwoording afgelegd middels een urenstaat.Er zijn een aantal uitgangspunten:
- Beschikbaarheid is 1 tot 3 dagen per week, nader overeen te komen.
- Minimale contractduur is 3 maanden met optie tot verlenging. Een kortere periode is vanuit het 

oogpunt van rendement niet wenselijk: er is altijd enige inwerktijd noodzakelijk en behandeling en beheer van meer complexe schadedossiers vragen veelal een langere doorlooptijd.

- Door uw bedrijf wordt een beveiligde laptop beschikbaar gesteld met de voor schadebehandeling benodigde software. 
Uiteraard ben ik vertrouwd met het hedendaagse hybride werken.

Er kan gewerkt worden op en vanuit uw kantoorlocatie en/of vanuit huis.

Op de thuislocatie is er de beschikking over een aparte werkkamer, volledig ingericht met dubbele schermen en docking station.

Aangezien er geen medebewoners zijn, kan er op het huisadres ongestoord worden gewerkt en 

is er ook geen risico dat ongewenst wordt 'meegekeken'.
Door naar:  Algemene Voorwaarden